Skolprojekt

Syftet med besök vid skolor i Malaysia/Borneo, Thailand samt Singapore

1.Besöka elever och lärare i deras livssituation vid skolor i Malaysia/Borneo, Thailand och Singapore och på plats upprätta ett nätverk för långsiktiga och fördjupade kontakter.
Kontakterna sker företrädesvis med barn och skolpersonal från motsvarande förskolan till och med mellanstadiet vid skolor i angivna länder. Min förhoppning är att dessa besök ska följas av motsvarande besök från de aktuella skolorna till våra skolor i Vadstena.

2.För att säkerställa meningsfulla och djupgående kontakter med nätverket avser jag att vid mina besök arbeta med framställningen av ett bildspel samt filmmaterial. Bilderna ska ur ett elevperspektiv belysa i hög grad likheter, men också betydande olikheter i aktuell skol- och samhällssituation.

3.Jag ville se och ta reda på hur skandinaviska och framför allt svenska barn klarar av att gå i en internationell skola med allt vad det innebär. T.ex språk, kulturkrockar, kompisar, traditioner, mat, relationer till lärare och andra. Klimat, läxor, lästempo och andra krav som ställs på dem.


Hur uppfylldes dessa syften

Syftena har uppfyllts i hög grad kanske t.o.m något över förväntan. Mina frågor och funderingar kring projektet har fått positiva tankar och idéer inför framtiden. Jag kommer att ha fortsatt samarbete med de skolor och personer jag har knutit kontakt med. Jag har skapat ett nätverk för detta inför framtiden, där mottagandet av mina förslag och idéer är mycket positiva till ett härligt och spännande samarbete tillsammans.


Programplanering och dokumentation

Upplägg av program och planering inför resan har fungerat mycket bra. Jag har haft email kontakt med respektive skola ca. 1 år i förväg med förfrågan om besök, syften med projektet, deltagare o.s.v.
Rektorer och lärare har varit mycket positiva till besöken.

Dokumentationen har skett genom fotografering, mestadels med diabilder samt videofilmning.
Skriftlig dokumentation har skett genom frågeställningar utifrån vår svenska skolplan, Lpo-94.
Diskussioner, intervjuer med barn, föräldrar och personal har skett på de olika skolorna.
Även dagboksanteckningar samt övriga reflektioner har bidragit till dokumentationen.


Effekter för mitt arbete inom skolan

Jag kommer att ha diskussioner kring våra traditioner, olika kulturer och olikheter, acceptans, tolerans
samt förståelse emot varandra. Jag har skapat praktikplatser/askultations möjligheter för de personer som så
önskar och vågar ta sig an en spännande utmaning och knyta nya fina kontakter.


Spridandet av erfarenheter till kollegor och andra intresserade

Med syfte att på ett bredare sätt skapa förståelse och internationell solidaritet, avser jag personligen att visa - och berätta till bildspelet vid min egen skola samt för politiker i olika nämnder.
Jag tänker också göra turnéer med bildspelet till andra skolor i kommunen och runt om i Östergötland, eventuellt också i övriga landet för de som så önskar.
I ett något längre perspektiv och genom ytterligare fördjupad kontakt inom nätverket,(genom nämnda svarsbesök bl a), vill jag förbättra och komplettera föreläsningsmaterialet,samt också framställa en bok med bilder, avsedd för den svenska skolan i vidare mening.


Sammanfattning

Våra egna barn, två flickor, Matilda 10 år och Sara 8 år fick vara våra ledsagare och experimentspersoner under dessa besök i 5 dagar. Barnen fick följa ordinarie skolschema i de klasser som de fick besöka.
Barnen var i var sin klass som motsvarade deras respektive ålder för att just se och uppleva hur det var att gå i en annan skola i ett annat land.

Vi upplevde värme, artighet, vänlighet, disciplin, hjälpsamhet och att alla hade roligt barn - vuxna.
Inget utanförskap och ej någon mobbing i större omfattning.
Alla personer kommer från olika länder - ingen har någon fördel av att ha "hemmaplan", vilket medför att alla personer på skolan har samma utgångsläge.
Stor acceptans och tolerans mellan barn - barn och barn - vuxna.
Man lär av varandra i alla möjliga situationer (språk, mat, traditioner, religioner och olika kulturer).
En enorm mångfald till bestående kunskap som dessa människor bär med sig hela livet.

Studiekraven är höga och hårda men eleverna verkar trivas och ha mycket roligt tillsammans.
Eleverna är målmedvetna och vet ofta redan tidigt vad de vill göra i framtiden.


De skolor som besöktes under Juni-Juli 2001 var följande:

**********

HEM